logo_muztv
logo_muztv
teleport

Teleportáció:

Teleportációról akkor beszélünk amikor élő testben az egyik helyről egy másikra helyeződünk át:

A teleportációra már a bibliában is találunk példákat:

Elsőként Énokh prófétát vitte el ez úr egy pillanat alatt a földi világból 365 éves korában

1.Moz 23. És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.
          24. És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.

Illés prófétát is elragadta az Úr tüzes szekéren

                                                                                                                                                                            2.Királyok 2. 2 11. És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe.

 

Fülöp a Gázába vezető útról ragadtatott el miután prófétált a komornyiknak és az megkeresztelkedett.

Amint kijöttek a vízből a Szent Szellem elragadta fülöpöt.

Apcsel.8.39
Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.


Az újszövetségben Jézusról is több helyen ír a Biblia hogy "eltünt a tömegben" "átment rajtuk" ilyenkor Ő is mindig teleportálódott egyik helyről a másikra

Jan.8 

59. Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

 

Részlet Sid Rothal Ez természetfeletti műsorából: 1.

Bruce Allen azt a küldetést kapta Istentől, hogy tanítson az embereknek a Szellemi transzportálásról. Megkérdezte Istent, hogy miért beszél neki erről? Isten azt mondta neki, hogy elhívtalak hogy előfutár legyél ebben és tanítsd a népemet, hogy hogyan tehetik meg ezt ők is hit által, mert az utolsó időkben nagy szükség lesz erre.

Bruce Allen egyik barátjának a barátja Richard megtapasztalta a szellemi transzportációt.

Egy nap szólt az Úr Richard-hoz Kenyában, hogy menjen el egy másik országba mert egy feladatot bíz rá. Richard kiment a reptérre és megkérdezte az Urat, hogy most mit tegyen mert se pénze se útlevele nincs.

Menj be a férfi mosdóba és imádj engem. Pár perc után szólt neki az Úr hogy induljon.

Ahogy a férfi mosdóból kilépett már ott volt a Párizsi reptéren.

Bruce elmeséli, hogy volt egy alkalommal Singapur-ban tanított a szellemi transzportálásról amikor az egész gyülekezetet mind a 85 főt egyszerre ragadta el az Úr a harmadik Mennybe.

Az Úr azt mondta Bruce-nak, hogy az utolsó időkben nagy szükség lesz a szellemi transzportálásra mivel nehezebb lesz az utazás földrajzilag az egyik helyről a másikra, hogy megtegyük azt amivel az Úr megbíz bennünket. Nagy üldöztetés és elnyomás lesz így elengedhetetlenné fog válni, hogy megtanuljuk ezeket a dolgokat, hogy véghez tudjuk vinni az Úr küldetését.

 

A teljes videót itt nézhetitek meg:

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a videoban Bruce még több elragadtatásáról is beszámol, ha érdekel nézd végig a videót.

Bruce Allen- nek beszélt az Úr arról, hogy el fog jönni az az idő amikor a hívőknek, keresztényeknek szükségük lessz olyan városokra vagy régiókra melyek menedékhelyek vagy óvóhelyek lesznek számukra és ezekre a helyekre csakis természetfeletti módon tudnak majd eljutni. Csakis hit által lehet majd aktiválni ezeket a természetfeletti portálokat, vagy ajtókat ahogy a Zsidó 15. mondja Enokh hit által vitetett el tehát transzportálódott.

Egy későbbi alkalommal Bruce meglátta az egyik ilyen átjárót. Ismét felemelkedett a föld fölé ahol több ezer ajtót látott egymás mellett.

 

 

 

 

 

 

 

Az Úr szólt neki, hogy menjen és választania kellett neki ajtót, hogy melyiken lép be.

Bruce a 3. ajtót választotta és egy olyan helyre került........

Ha érdekel hová került és kivel találkozott nézd meg a videót. És még más érdekes dolgok is kiderülnek........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer átjáró11
ezer átjáró22